Απόψεις

"ΑΜΕΑ τα ανθρώπινα ισοδύναμα της κυβέρνησης"
Δημητριάδης Βασίλειος

 

Η αναζήτηση ισοδυνάμων του πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης βρήκε λύση και πόρους -όπως φαίνεται- μέσα στην ευπαθή ομάδα των ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα των μη προνομιούχων αυτής.

Σελίδες