Εκτελεστική Γραμματεία

Γκλέτσος Απόστολος  - Αρχηγός του κόμματος

Τάσιος Γεώργιος – Γενικός Γραμματέας του κόμματος

Σπαθάς Απόστολος –   Αντιπρόεδρος του κόμματος για τη Βόρειο Ελλάδα 

Κανιάρης Γεώργιος - Αντιπρόεδρος του κόμματος για τη Νότιο Ελλάδα

Μέλη :

Ζωβοϊλη Αθανασία

Νικολαϊδου Μαρία

Σιάνος Κωνσταντίνος

Τερζή Πέτρα

Χαρίση Αναστασία

Χατζητρακόσιας Νικόλαος